fbpx

Koszyk jest pusty

  Home / Przedłuż Gwarancję

  Przedłuż Gwarancję

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za wybór i zakup naszego produktu.

  Oferujemy Państwu rozszerzoną gwarancję na zakupiony sprzęt. Albert Polska Spółka z o.o. rozszerza standardową gwarancję handlową na zakupiony przez Państwa produkt marki Sanity wraz z gwarancją door to door.

  Warunki rozszerzonej Gwarancji DOOR TO DOOR

  1. Wypełnienie formularza na stronie www.sanity.pl/przedluz-gwarancje w terminie standardowej gwarancji (chyba że w instrukcji określono inaczej).
  2. Zapoznanie się z warunkami gwarancji.

  Gwarancja door to door to przyjazny dla Klienta sposób reklamacji produktów marki Sanity. Klient zgłasza nam usterkę, pakuje sprzęt, my zamawiamy kuriera. Wadliwy sprzęt trafia do nas i po wymianie wraca do klienta. Koszty transportu związane z tą procedurą pokrywa wyłączny dystrybutor marki Sanity, firma Albert Polska Spółka z o.o.

  Uzyskanie dodatkowej gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

  Rozszerzoną gwarancją door to door objęte są tylko produkty, posiadające  w instrukcji obsługi na stronie „Gwarancja” informację o „Kodzie produktu” do wpisania w formularzu rozszerzonej gwarancji.

  Po wypełnieniu i wysłaniu poprawnie formularza otrzymają Państwo dokument gwarancji. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych od firmy Albert Polska Spółka z o.o.

  Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu (paragon/faktura vat).

  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z innych przyczyn, niż tkwiących w sprzęcie, tj. uszkodzeń powstałych z powodu niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, samowolnego otwierania lub przeróbek urządzenia, zmian konstrukcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. Nie obejmuje również zdarzeń losowych spowodowanych, np. pożarem, uderzeniem pioruna, zalaniem.

  Okres wydłużonej gwarancji nie dotyczy akcesoriów np. mankietów do ciśnieniomierzy, baterii, pokrowców i innych.

  Warunki niniejszej gwarancji dotyczą tylko zgłoszenia gwarancyjnego, dokonanego przez finalnego użytkownika – konsumenta (osobę fizyczną).

  Dodatkowa informacja do warunków gwarancji:

  Dla uzyskania dodatkowej gwarancji, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych na podany poniżej adres e‑mail i  numer telefonu (kontakt telefoniczny, wiadomość SMS). Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza otrzymają Państwo dokument gwarancji.

  W dowolnej chwili mogą Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód, wysyłając stosowną informację pisemnie (na adres: ALBERT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce) lub mailowo: (na adres e-mail: ado@albert.com.pl). Z chwilą cofnięcia którejkolwiek ze zgód, wskazanych poniżej, w okresie obowiązywania rozszerzonej i bezpłatnej gwarancji dodatkowej, utracą Państwo jednak wszelkie uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji (bez uszczerbku dla roszczeń zgłoszonych przed cofnięciem takiej zgody).

   

   

  Formularz rozszerzonej gwarancji Sanity

   Imię i Nazwisko (wymagane)

   Wybierz produkt

   Adres email (wymagane)

   Numer telefonu (wymagane)

   Podaj datę zakupu:

   Dodaj zdjęcie dowodu zakupu

   Zapoznałem się z warunkami gwarancji.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Zostałam/-em poinformowana/-y, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, na wskazany przeze mnie numer telefonu, w tym na kontakt telefoniczny i SMS-owy. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.   [Klauzula informacyjna dla osób przedłużających gwarancję]

   [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320, adres e-mail: ado@albert.com.pl (dalej jako: „ADO”).

   [Cel przetwarzania] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Twoich praw związanych z przedłużeniem gwarancji producenckiej na zakupiony przez Ciebie sprzęt wyprodukowany przez ADO, jak również w celach marketingowych oraz przesyłania Ci informacji handlowych.

   [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli chcesz skorzystać z rozszerzonej 3-letniej gwarancji na zakupiony sprzęt. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, ale wiązać się to będzie z utratą przedłużonej gwarancji producenckiej.

   [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

   [Okres przechowywania] W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na potrzeby realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych, będą one przechowywane przez okres 1 roku od daty wygaśnięcia dodatkowej 3-letniej gwarancji. Jeżeli w okresie trwania gwarancji skorzystałeś z jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych z tym związanych.

   [Prawa] Przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo cofnięcia każdej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.