Skontaktuj się z nami

Wysyłając zapytanie za pośrednictwem znajdującego się na niniejszej stronie formularza kontaktowego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych celem udzielenie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie. W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON: 350815320 (dalej jako: „ADO”).
2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ado@albert.com.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie udzielonych zgód
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie poszczególnych zgód.
6. W dowolnej chwili mogą Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód wysyłając stosowną informację pisemnie (na adres: ALBERT POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce) lub mailowo: (na adres e-mail: ado@albert.com.pl). (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, przesłane do nas z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Firma ALBERT Polska została założona w 1995 roku. Od początku towarzyszyły jej dwie fundamentalne wartości: bycie blisko swoich klientów, oferując im najlepszą obsługę jak również wytwarzanie produktów bezpiecznych i wysokiej jakości.

Kontakt

Dane do przelewu:

ALBERT Polska Sp. z. o. o
32-410 Dobczyce
Ul. Obwodowa 4A

Getin Noble Bank S.A.
Konto: 81 1560 0013 2448 5567 1000 0001

Twój Opiekun Sanity w Biurze Obsługi Klienta Albert Polska:

InfoiniaSanityNew

Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00